• العربية
  • الإيطالية
  • الإنجليزية
  • الفرنسية
  • الأسبانية
  • البرتغالية ، البرتغال
  • Bangla
  • الصينية المبسطة
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

“Il Grande Trasloco” torna in scena a Roma

Dopo lo spettacolo dello scorso anno torna a Roma il Teatro Forum con “Il Grande Trascolo”!

 

Movimento Consumatori e CIES Onlus chiudono il progetto “We like, We Share, We Change” finanziato dal Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali proponendo ai consumatori romani un nuovo appuntamento di riflessione sulla sostenibilità del pianeta e la dignità del lavoro.

 

Non perdete questo ultimo appuntamento giovedì 8 ottobre alle 18.00 al Parco Delle Energie e Lago Ex Snia.

 

Per info e prenotazioni: 0677264611

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Loading...